نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/25 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/25 یکشنبه ساعت 13:33:09 روز ۱۴۰۱/۷/۳ سه مهر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

317,898 دلار 308,218 یورو
318,810 بالاترین قیمت دلار 316,450 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
345,428 پوند 87,228 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,088 لیر 45,388 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
223,128 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post
سبد خرید