نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/24 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/24 شنبه ساعت 13:31:38 روز ۱۴۰۱/۷/۲ دو مهر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

317,880 دلار 308,090 یورو
318,810 بالاترین قیمت دلار 317,150 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
345,390 پوند 86,550 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,300 لیر 44,867 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
222,790 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post
سبد خرید