نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/23 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/23 جمعه ساعت 13:31:36 روز ۱۴۰۱/۷/۱ یک مهر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

317,650 دلار 313,380 یورو
317,720 بالاترین قیمت دلار 314,950 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
358,750 پوند 87,190 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,300 لیر 45,790 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
225,920 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post
سبد خرید