نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/21 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/21 چهارشنبه ساعت 14:31:41 روز ۱۴۰۱/۶/۳۰ سی شهریور هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

316,010 دلار 313,980 یورو
316,720 بالاترین قیمت دلار 315,650 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
358,690 پوند 86,010 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,200 لیر 44,900 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
220,580 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post
سبد خرید