نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/20 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/09/20 سه شنبه ساعت 14:32:32 روز ۱۴۰۱/۶/۲۹ بیست و نه شهریور هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

317,510 دلار 317,780 یورو
317,520 بالاترین قیمت دلار 316,150 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
362,890 پوند 86,460 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,653 لیر 45,300 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
221,990 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post
سبد خرید