نرخ قیمت ارز امروز 2022/08/11 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/08/11 پنجشنبه ساعت 14:34:27 روز ۱۴۰۱/۵/۲۰ بیست مرداد هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

608 دلار 608 یورو
0 بالاترین قیمت دلار 0 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
380,110 پوند 608 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,908 لیر 46,650 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
235,490 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post
سبد خرید