نرخ قیمت ارز امروز 2022/08/09 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/08/09 سه شنبه ساعت 14:31:45 روز ۱۴۰۱/۵/۱۸ هجده مرداد هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

649 دلار 649 یورو
0 بالاترین قیمت دلار 0 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
385,580 پوند 649 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,349 لیر 47,550 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
236,820 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post
سبد خرید