نرخ قیمت ارز امروز 2022/07/01 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/07/01 جمعه ساعت 14:31:15 روز ۱۴۰۱/۴/۱۰ ده تیر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

535 دلار 535 یورو
0 بالاترین قیمت دلار 0 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
388,665 پوند 535 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,935 لیر 48,785 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
236,615 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post
سبد خرید