نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/23 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/23 پنجشنبه ساعت 14:31:43 روز ۱۴۰۱/۴/۲ دو تیر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

784 دلار 784 یورو
0 بالاترین قیمت دلار 0 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
388,450 پوند 784 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,500 لیر 48,734 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
236,270 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post
سبد خرید