نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/22 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/06/22 چهارشنبه ساعت 14:31:33 روز ۱۴۰۱/۴/۱ یک تیر هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

713 دلار 713 یورو
0 بالاترین قیمت دلار 0 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
390,510 پوند 713 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,313 لیر 48,763 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
236,170 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post
سبد خرید