نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/25 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/25 چهارشنبه ساعت 14:31:44 روز ۱۴۰۱/۳/۴ چهار خرداد هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

256,839 دلار 939 یورو
305,880 بالاترین قیمت دلار 255,900 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
375,730 پوند 939 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,600 لیر 45,550 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
237,510 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post
سبد خرید