نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/23 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/23 دوشنبه ساعت 14:31:40 روز ۱۴۰۱/۳/۲ دو خرداد هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

256,717 دلار 817 یورو
305,880 بالاترین قیمت دلار 255,900 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
380,710 پوند 817 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
20,017 لیر 45,950 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
238,410 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post
سبد خرید