نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/21 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/21 شنبه ساعت 14:32:30 روز ۱۴۰۱/۲/۳۱ سی و یک اردیبهشت هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

256,319 دلار 419 یورو
305,880 بالاترین قیمت دلار 255,900 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
379,860 پوند 419 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,719 لیر 46,369 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
238,870 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post
سبد خرید