نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/11 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/05/11 چهارشنبه ساعت 14:31:33 روز ۱۴۰۱/۲/۲۱ بیست و یک اردیبهشت هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

295,280 دلار 315,580 یورو
296,600 بالاترین قیمت دلار 287,460 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
369,470 پوند 80,510 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,700 لیر 45,055 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
231,230 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post
سبد خرید