نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/11 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/11 دوشنبه ساعت 14:31:37 روز ۱۴۰۱/۱/۲۲ بیست و دو فروردین هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

281,110 دلار 307,050 یورو
281,300 بالاترین قیمت دلار 252,660 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
368,240 پوند 76,500 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,531 لیر 44,550 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
225,210 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post