نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/10 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/10 یکشنبه ساعت 14:32:08 روز ۱۴۰۱/۱/۲۱ بیست و یک فروردین هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

279,150 دلار 304,580 یورو
279,300 بالاترین قیمت دلار 275,700 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
366,290 پوند 76,200 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,200 لیر 44,450 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
226,180 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post