نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/09 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/09 شنبه ساعت 14:34:19 روز ۱۴۰۱/۱/۲۰ بیست فروردین هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

276,870 دلار 302,390 یورو
277,000 بالاترین قیمت دلار 274,900 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
363,670 پوند 75,650 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,927 لیر 44,150 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
224,570 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post