نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/08 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/08 جمعه ساعت 14:39:06 روز ۱۴۰۱/۱/۱۹ نوزده فروردین هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

275,132 دلار 301,642 یورو
276,000 بالاترین قیمت دلار 272,500 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
362,732 پوند 75,432 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,202 لیر 44,152 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
224,002 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post