نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/07 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/07 پنجشنبه ساعت 14:31:36 روز ۱۴۰۱/۱/۱۸ هجده فروردین هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

274,360 دلار 300,310 یورو
276,000 بالاترین قیمت دلار 272,500 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
362,170 پوند 75,050 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,344 لیر 44,194 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
223,920 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post