نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/06 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/06 چهارشنبه ساعت 14:31:30 روز ۱۴۰۱/۱/۱۷ هفده فروردین هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

272,490 دلار 298,920 یورو
275,100 بالاترین قیمت دلار 271,880 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
360,130 پوند 74,550 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,823 لیر 43,573 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
222,190 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post