نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/05 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/05 سه شنبه ساعت 14:31:18 روز ۱۴۰۱/۱/۱۶ شانزده فروردین هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

274,260 دلار 303,450 یورو
274,500 بالاترین قیمت دلار 269,200 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
364,650 پوند 75,230 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,000 لیر 44,590 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
226,060 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post