نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/04 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/04 دوشنبه ساعت 14:33:58 روز ۱۴۰۱/۱/۱۵ پانزده فروردین هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

269,750 دلار 299,420 یورو
272,000 بالاترین قیمت دلار 269,000 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
358,070 پوند 74,020 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,906 لیر 43,356 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
222,810 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post