نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/03 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/04/03 یکشنبه ساعت 14:31:36 روز ۱۴۰۱/۱/۱۴ چهارده فروردین هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

268,400 دلار 296,390 یورو
270,200 بالاترین قیمت دلار 268,000 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
351,930 پوند 73,060 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,485 لیر 42,650 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
220,040 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post