نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/31 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/31 پنجشنبه ساعت 14:33:10 روز ۱۴۰۱/۱/۱۱ یازده فروردین هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

271,260 دلار 301,420 یورو
271,500 بالاترین قیمت دلار 269,950 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
355,890 پوند 73,840 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,558 لیر 43,250 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
223,410 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post