نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/29 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/29 سه شنبه ساعت 14:33:16 روز ۱۴۰۱/۱/۹ نه فروردین هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

269,790 دلار 297,850 یورو
270,200 بالاترین قیمت دلار 267,050 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
353,990 پوند 73,440 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
20,092 لیر 42,900 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
219,100 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post