نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/28 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/28 دوشنبه ساعت 14:34:16 روز ۱۴۰۱/۱/۸ هشت فروردین هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

264,180 دلار 290,260 یورو
264,250 بالاترین قیمت دلار 262,500 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
347,870 پوند 71,910 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,763 لیر 42,963 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
213,560 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post