نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/27 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/27 یکشنبه ساعت 14:31:17 روز ۱۴۰۱/۱/۷ هفت فروردین هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

262,500 دلار 288,330 یورو
262,750 بالاترین قیمت دلار 262,100 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
347,000 پوند 71,450 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,134 لیر 41,700 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
216,070 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post