نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/26 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/26 شنبه ساعت 14:31:15 روز ۱۴۰۱/۱/۶ شش فروردین هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

263,750 دلار 289,700 یورو
266,100 بالاترین قیمت دلار 262,050 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
348,650 پوند 71,790 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,800 لیر 42,079 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
217,090 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post