نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/24 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/24 پنجشنبه ساعت 14:33:47 روز ۱۴۰۱/۱/۴ چهار فروردین هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

262,999 دلار 290,729 یورو
262,300 بالاترین قیمت دلار 262,050 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
345,419 پوند 72,099 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,800 لیر 42,499 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
222,449 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post