نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/23 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/23 چهارشنبه ساعت 14:31:15 روز ۱۴۰۱/۱/۳ سه فروردین هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

262,417 دلار 290,147 یورو
262,300 بالاترین قیمت دلار 262,050 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
344,837 پوند 71,517 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,800 لیر 41,917 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
221,867 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post