نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/21 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/21 دوشنبه ساعت 13:32:17 روز ۱۴۰۱/۱/۱ یک فروردین هزار و چهارصد و یک به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

262,996 دلار 290,726 یورو
262,300 بالاترین قیمت دلار 262,050 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
345,416 پوند 72,096 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,800 لیر 42,496 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
222,446 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post