نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/20 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/20 یکشنبه ساعت 13:31:44 روز ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ بیست و نه اسفند هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

262,713 دلار 290,443 یورو
262,300 بالاترین قیمت دلار 262,050 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
345,133 پوند 71,813 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,800 لیر 42,213 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
222,163 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post