نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/16 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/16 چهارشنبه ساعت 13:31:14 روز ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ بیست و پنج اسفند هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

264,140 دلار 290,090 یورو
264,200 بالاترین قیمت دلار 262,350 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
346,020 پوند 71,900 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,095 لیر 42,195 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
224,230 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post