نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/15 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/15 سه شنبه ساعت 13:33:30 روز ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ بیست و چهار اسفند هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

263,460 دلار 289,710 یورو
263,600 بالاترین قیمت دلار 263,150 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
344,410 پوند 71,710 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,800 لیر 42,083 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
224,230 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post