نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/14 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/14 دوشنبه ساعت 13:31:41 روز ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ بیست و سه اسفند هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

262,140 دلار 288,570 یورو
263,080 بالاترین قیمت دلار 261,550 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
343,120 پوند 71,360 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,800 لیر 41,902 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
223,490 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post