نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/13 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/13 یکشنبه ساعت 13:33:18 روز ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ بیست و دو اسفند هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

263,060 دلار 288,080 یورو
263,290 بالاترین قیمت دلار 260,650 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
344,870 پوند 71,610 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,743 لیر 42,000 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
225,230 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post