نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/12 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/12 شنبه ساعت 13:34:11 روز ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ بیست و یک اسفند هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

261,590 دلار 286,470 یورو
264,390 بالاترین قیمت دلار 256,850 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
342,960 پوند 71,210 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,700 لیر 41,800 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
223,980 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post