نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/11 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/11 جمعه ساعت 13:36:37 روز ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ بیست اسفند هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

257,195 دلار 285,945 یورو
258,300 بالاترین قیمت دلار 256,570 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
340,605 پوند 70,185 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,435 لیر 41,200 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
222,835 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post