نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/10 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/10 پنجشنبه ساعت 13:34:44 روز ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ نوزده اسفند هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

257,560 دلار 285,320 یورو
258,300 بالاترین قیمت دلار 256,850 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
341,920 پوند 70,110 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,400 لیر 41,200 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
223,150 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post