نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/09 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/09 چهارشنبه ساعت 13:31:38 روز ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هجده اسفند هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

255,760 دلار 281,470 یورو
258,990 بالاترین قیمت دلار 254,850 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
339,250 پوند 69,620 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,500 لیر 41,000 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
221,770 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post