نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/08 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/08 سه شنبه ساعت 13:35:04 روز ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هفده اسفند هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

260,870 دلار 285,960 یورو
261,100 بالاترین قیمت دلار 258,650 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
345,110 پوند 71,010 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,613 لیر 41,800 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
226,680 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post