نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/07 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/07 دوشنبه ساعت 13:31:51 روز ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ شانزده اسفند هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

257,370 دلار 281,400 یورو
257,400 بالاترین قیمت دلار 254,270 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
341,910 پوند 70,060 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,591 لیر 41,200 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
224,710 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post