نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/06 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/06 یکشنبه ساعت 13:34:32 روز ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ پانزده اسفند هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

252,740 دلار 279,170 یورو
252,950 بالاترین قیمت دلار 251,250 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
338,270 پوند 68,800 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,284 لیر 40,984 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
221,140 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post