نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/05 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/05 شنبه ساعت 13:31:39 روز ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ چهارده اسفند هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

255,140 دلار 281,790 یورو
256,700 بالاترین قیمت دلار 254,850 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
341,450 پوند 69,450 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,263 لیر 40,900 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
223,230 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post