نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/03 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/03 پنجشنبه ساعت 13:31:55 روز ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ دوازده اسفند هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

256,920 دلار 287,600 یورو
257,800 بالاترین قیمت دلار 255,350 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
347,580 پوند 69,930 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,460 لیر 41,200 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
222,860 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post