نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/02 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/02 چهارشنبه ساعت 13:32:58 روز ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ یازده اسفند هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

257,900 دلار 288,910 یورو
259,000 بالاترین قیمت دلار 257,550 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
347,190 پوند 70,200 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,726 لیر 41,726 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
224,910 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post