نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/01 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/03/01 سه شنبه ساعت 13:32:43 روز ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ ده اسفند هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

260,293 دلار 295,283 یورو
260,300 بالاترین قیمت دلار 259,550 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
352,703 پوند 71,323 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,343 لیر 42,343 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
226,993 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post