نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/28 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/28 دوشنبه ساعت 13:33:08 روز ۱۴۰۰/۱۲/۹ نه اسفند هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

260,050 دلار 293,810 یورو
260,300 بالاترین قیمت دلار 259,560 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
351,770 پوند 70,790 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,986 لیر 41,886 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
226,100 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post