نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/27 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/27 یکشنبه ساعت 13:33:30 روز ۱۴۰۰/۱۲/۸ هشت اسفند هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

259,900 دلار 295,910 یورو
260,400 بالاترین قیمت دلار 259,350 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
352,580 پوند 70,750 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,602 لیر 41,600 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
225,970 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post