نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/25 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/25 جمعه ساعت 13:33:05 روز ۱۴۰۰/۱۲/۶ شش اسفند هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

261,519 دلار 292,079 یورو
262,100 بالاترین قیمت دلار 259,850 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
352,779 پوند 71,239 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,279 لیر 41,879 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
228,659 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post